NAJUGODNEJŠI PONUDNIK KVALITETNIH
ALU, PVC OKEN IN VRAT
KLIKNI ZA NEOBVEZUJOČO PONUDBO
Brezplačna pomoč in svetovanje
040 838 320

Plačilni pogoji

1. Veljavnost ponudbe

Veljavnost ponudbe je 35 dni. Podjetje Deluxe Okna in vrata odgovarja za natančne dimenzije stavbnega pohištva, ko naročnik prejme ponudbo na podlagi izmere s strani našega podjetja. Če stranka sama posreduje podatke, potrebne za pripravo ponudbe, za pravilnost le teh odgovarja sama. Točne pozicije in odpiranja stavbnega pohištva se določijo na končnih meritvah. Nepoznavanje ponudbe ni predmet reklamacije. Vse spremembe prejete ponudbe morajo biti pisne in podpisane s strani naročnika.

2. Meritve

Meritve so brezplačne in neobvezujoče. Stranka je pri izmerah dolžna posredovati vse podatke (višina tlaka, smer odpiranja, vrsta profila, barva, vrsta senčila, itd) ali opozoriti merilca na skrite ovire. V nasprotnem primeru je stranka dolžna sama kriti dodatno nastale stroške. Za vse skice na ponudbi velja pogled od znotraj. Spremembe po izmeri so možne izključno pisne in podpisane s strani naročnika. Stranka mora sama natančno preveriti količine in izmere na ponudbi, prav tako odpiranje vseh elementov. Za izmere na ponudbi po opravljenih meritvah menimo, da so dokončne, v primeru da jih pisno ne spremeni naročnik. Pridružujemo si pravico do spremembe končne cene, če so bile v ponudbi računske ali količinske napake.

3. Potrditev plačila in plačilni pogoji

Stranka potrdi naročilo s plačilom avansa, ki ga nakaže na TRR podjetja, za sklic navede številko ponudbe/predračuna. Z nakazilom stranka potrdi, da je seznanjena z vsebino ponudbe in da se z njo strinja. Plačilni pogoji:
  • 60% predračunske vrednosti v obliki brezobrestne are
  • 40% predračunske vrednosti 5 delovnih dni dni po montaži
  • za 100% avans vam nudimo 3% popust
  • Nudimo nakup na obroke z NLB plačilno kartico MasterCard, Karanta, Visa(nakup na 12 obrokov brez obresti)
Pridržujemo si pravico do spremembe cen, če se spremenijo količine, opisi ali pozicije, ki so sestavni del ponudbe. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe v izdelavi stavbnega pohištva zaradi konstrukcijsko – tehničnih detajlov ali tehničnih predpisov. Znesek za plačilo je naveden na ponudbi, za vsa morebitna nepredvidena dodatna dela ali dodatna naročila se naredi posebej obračun. Do končnega plačila ostane blago v lasti našega podjetja, tudi po vgradnji.

V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do lastništva v sorazmerju z vrednostjo vgrajenih neplačanih elementov oziroma povračilo koristi, ki jih je imel kupec od teh stvari. Če stranka zamuja s plačilom, lahko zahtevamo zamudne obresti, skladno z zakonom. Splošna stopnja DDV je 22%, za stanovanjsko gradnjo je 9,5% (stanovanjska gradnja je prodaja in vgradnja stavbnega pohištva v stanovanjski objekt kupca – nezavezanca, kupec pa je te podatke dolžan dati prodajalcu).

Izjava, ki velja za 9,5% DDV: Izjavljam, da sem lastnik stanovanjskih prostorov in da bo zgoraj naročeno stavbno pohištvo vgrajeno v stanovanjske prostore na naslovu vgradnje. Objekt je namenjen za trajno bivanje. DDV je 9,5%, ker bo vgradnjo opravil SeCOM d.o.o. ali njegov pooblaščen podizvajalec (ZDDV in pravilnik o DDV – Ur.L. 89/98 – 25 čl., 10. tč., 45/99 – 18. čl., 59/99 – 1. čl.)

4. Dobavni rok

Dobavni rok je opredeljen na ponudbi in začne teči 3 delovne dni po prejemu avansa na TRR račun našega podjetja oziroma takrat, ko so znani vsi podatki, potrebni za izdelavo stavbnega pohištva. Če so kakršnekoli spremembe sporočene naknadno, rok dobave začne teči od tega datuma dalje. Vse spremembe so možne največ en delovni dan po plačilu predračunske vrednosti, izključno v pisni obliki. Vse kasnejše spremembe se ne priznavajo, ali pa ima naše podjetje pravico, da zanje izstavi dodaten račun. Za zamude pri dobavi ne izplačujemo zakonskih zamudnih obresti.

V kolikor kupec naročenega blaga v roku enega meseca (potem ko je bil obveščen, da je blago v skladišču) ne prevzame oziroma ga ne dovoli vgraditi, mu lahko prodajalec zaračuna stroške skladiščenja, hkrati pa prevzame tudi odgovornost odstranjevanja zaščitne folije na profilih izdelka, ki mora biti odstranjena v štirih tednih. Dobavni rok se lahko podaljša v primerih višje sile po OZ, v primeru težav z materialom ali zaradi razlogov na strani kupca.

Dvig in odvoz blaga s strani kupca je mogoč od ponedeljka do petka od 8.00 do 15.00 ure, pri čemer mora kupec datum dviga blaga javiti vsaj en delovni dan prej. Fizično odpeljanega blaga s strani kupca ne menjavamo in ne sprejemamo nazaj. Prav tako kupec za stavbno pohištvo, ki ga vgradi v lastni režiji, ne more uveljavljati reklamacij na izdelku, ki so lahko posledica nestrokovne montaže ali poškodb pri prevozu. Če kupec stavbno pohištvo prevzame sam, ga je dolžan pred odvozom pregledati in opozoriti prodajalca na morebitne pomanjkljivosti - kasnejših reklamacij ne upoštevamo.

5. Vgradnja stavbnega pohištva (demontaža in montaža)

Za nemoteno izvedbo montaže je kupec dolžan ob naročilu:
  • definirati, na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna
  • poskrbeti za dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito in elektriko
  • zagotoviti umik vozil oz. drugih predmetov, ki bi bili lahko poškodovani ob morebitnem padcu predmetov montaže
  • zagotoviti prisotnost ob prevzemu stavbnega pohištva in podpisu primopredajnega zapisnika
  • določiti, kam se vgradijo leva in kam desna okna
  • določiti višinsko točko (meter ris)
Zaščito objekta in zavarovanje objekta je dolžan zagotoviti naročnik. V primeru, da po želji kupca montaža naročenih elementov poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški, račun pa se izstavi ločeno in sicer po končani vgradnji prvega dela in nato še drugega dela elementov.

Riziko nastanka poškodb na elementih, ki so v tem primeru skladiščeni pri kupcu, nosi kupec sam.

Demontaža zajema demontiranje obstoječega stavbnega pohištva. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo. Pri demontaži starih oken ne odgovarjamo za poškodbe zidu. Pri menjavi oken brez zaključnih del (obdelava špalet) stranka sama odstrani lesene zagozde, ko se poliuretanska pena (purpen) posuši ter poreže odvečno poliuretansko peno.

Obdelava notranjih špalet in zaključne letve niso vštete v osnovno ponudbo. Na vašo željo pa notranje špalete tudi obdelamo z mavčnimi oblogami oziroma zapolnimo odprtine nad roletami s stiroporjem, kar pomeni, da je v tem delu zajeto samo prvo kitanje. Ne nudimo pa končnega kitanja in pleskanja le teh.

Morebitna nepredvidena dodatna dela, do katerih pride, ker jih ob izmeri ni bilo videti ali so bila založene (poškodbe pri odstranitvi starih oken, nepravokotne odprtine, poševnine, nevidne inštalacije, itd), se zaračunajo naknadno, ali pa si jih stranka uredi sama.

Pri demontaži starih oken ne odgovarjamo za poškodbe zidu. Pri novogradnji je potrebno pred meritvami pripraviti vodni ris, sicer ne odgovarjamo za višino vrat. Stranka je dolžna prodajalca ali monterje opozoriti na morebitne ovire (skrita instalacija, vodovod, električne instalacije, itd), saj v nasprotnem primeru krije posledično nastale stroške poškodb instalacije, prevzame pa tudi stroške zastoja pri montaži.

6. Pregled in prevzem stvari

Naročnik mora biti prisoten na objektu ob začetku in koncu montažnih del in skupaj z vodjo montažne skupine pregledati vgrajene elemente ter morebitne pripombe navesti na zapisnik, saj kasnejših pripomb ne bomo upoštevali. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upoštevajo pravice iz 461. člena Obligacijskega zakonika.

Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 3 m. Ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po montaži (zapisnik o opravljeni montaži) in najkasneje 3 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla. Če pride do ponovnih dostav iz razlogov neprisotnosti ali podobnih razlogov se nova dostava zaračuna dodatno po dogovoru z našim podjetjem.
MOŽNOST PLAČILA
NA 12 OBROKOV
brez obresti in dodatnih stroškov
KAJ PRAVIJO NAŠE STRANKE?
Z nakupom pri vas smo bili izjemno zadovoljni. Odličen odziv, hitra montaža. Priporočam!

Barbara, Celje